BỘ KHOAN SẮT 19 CÂY HSS (CÔNG NGHIỆP)

Compare
SKU: 75081 Chuyên mục:

1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10mm

Đơn vị tính

Jun-24