KỀM MỎ QUẠ – CÔNG NGHIỆP

‘- Thép CrV, xử lý đen bề mặt

Compare
SKU: 10029 Chuyên mục:

‘- Thép CrV, xử lý đen bề mặt

Đơn vị tính

Jun-36

Size

10 inch, 250 mm