BỘ KHOAN SẮT 25 CÂY HSS (CÔNG NGHIỆP)

Compare
SKU: 75082 Chuyên mục:

Size: 1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10,10.5,11,11.5,12,12.5,13mm

Đơn vị tính

05-Oct