BỘ KHOAN SẮT 13 CÂY HSS (CÔNG NGHIỆP)

Compare
SKU: 75080 Chuyên mục:

Size: 1.5,2,2.5,3,3.2,3.5,4,4.5,4.8,5,5.5,6,6.5mm

Đơn vị tính

Aug-48