MỎ LẾT KHÔNG PHÁT RA TIA LỬA ĐIỆN TOLSEN

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Compare
SKU: 70302-70303-70304-70305-70306-70307-70308 Chuyên mục:

6″
Length: 150mm
Al-Cu: 120g
Non-sparking
Explosion proof
Corrosion resistant
Very breakage resistant
Aluminium-Bronze (Non-Ferrous-Alloy)
Packed by color box

Size

70302, 70303, 70304, 70305, 70306, 70307, 70308