CHÌA KHÓA VÒNG VÒNG KHÔNG PHÁT RA TIA LỬA ĐIỆN TOLSEN

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Compare
SKU: 70250-70251-70252-70253-70254-70255-70256-70257-70258-70259-70260-70261-70262-70263-70264-70265-70266-70267-70268-70269 Chuyên mục:

6x7mm
Length: 115mm
Al-Cu: 32g
In accordance to DIN 895 / ISO 3318 / ISO 1085
Non-sparking
Explosion proof
Corrosion resistant
Wear resistant
Aluminium-Bronze (Non-Ferrous-Alloy)
Packed by color box

Size

70250, 70251, 70252, 70253, 70254, 70255, 70256, 70257, 70258, 70259, 70260, 70261, 70262