KẸP ĐẤT (MÁX) 300A

Compare
SKU: 44940 Chuyên mục:

300A
Length: 17mm
Thickness : 0.7mm

Đơn vị tính

Jan-60