KẸP ĐẤT (MÁX) 500A

Compare
SKU: 44941 Chuyên mục:

500A
Length: 21mm
Thickness : 0.8mm

Đơn vị tính

Jan-40