BỘ 2 MŨI KHOAN SẮT HSS M2 (CÔNG NGHIỆP)

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Compare
SKU: 75040-75041-75042-75043-75044-75072-75045-75046-75073-75047-75048-75049-75050-75051-75052-75053-75054-75055-75056-75057-75058-75059-75060-75061-75062-75063-75064 Chuyên mục:
Đơn vị tính

1/160, 1/40, 1/60, 1/80

Size

1.0mm, 1.5mm, 10.0mm, 10.5mm, 11.0mm, 11.5mm, 12.0mm, 12.5mm, 13.0mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.2mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.2mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6.0mm, 6.5mm, 7.0mm, 7.5mm, 8.0mm, 8.5mm, 9.0mm, 9.5mm