VÍT BỘ 26 CÂY

Compare
SKU: 20034 Chuyên mục:

SL:4,5,6,7mm
PH: PH0,PH1,PH2,PH3
PZ:PZ0,PZ1,PZ2,PZ3
HEX:2,2.5,3,4,5,6mm
TX:T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40

Đơn vị tính

May-20