BỘ VÍT TÍP 38 CÂY

Compare
SKU: 20035 Chuyên mục:

5-6-7-8-9-10-11-12-13mm,25mm Cr-v bits:,SL:3,4,5,6mm, PH: PH0,PH1,PH2,PH3,PZ: PZ0,PZ1,PZ2,PZ3, HEX:2,2.5,3,4,5,6mm, TX:T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40, 1Pc, 3” Extension Bar, 1Pc 1/4 Bit Adaptor, 1Pc 1/4 Handle

Đơn vị tính

May-20