BỘ VÍT TÍP 42 MÓN

Compare
SKU: 20041 Chuyên mục:

1pcs Ratchet Screwdriver
16pcs Bits (6.35x25mm)
SL: 3,4,5,6mm
PH0, PH1, PH2, PH3
TX: T10, T15, T20, T25
S0, S1, S2, S3
1pc Adaptor 25mm
1pc Precision bits driver
1pc Magnetic Holder
12pcs Precision Bits (4x28mm)
SL: 2, 2.5, 3mm
PH0, PH00, PH000,
TX: T5, T6, T7,
H1.3 , H1.5 , H2.0
9pcs 1/4″ Sockets:
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm

Đơn vị tính

May-20