BỘ VÍT TỰ ĐỘNG 14 MŨI

Compare
SKU: 20040 Chuyên mục:

1pc driver 60mm
12pcs (6.35x25mm)
SL: 5, 6, 7mm
PH1, PH2, PH3
TX: T10, T15, T20
HEX: H4, H5, H6

Đơn vị tính

Jun-36