BỘ 3 MỎ LẾT CÁN TRƠN

Compare
SKU: 15007 Chuyên mục:

Miệng: 0 – 19,24,30mm

Đơn vị tính

May-20

Size

10'', 6'', 8''