THƯỚC EKE 250mm

Compare
SKU: 35034 Chuyên mục:

Stainless steel(2Cr13)
Size:10″/250mm
Packed by color labe

Đơn vị tính

25/100