PA LĂNG KHÔNG PHÁT RA TIA LỬA ĐIỆN TOLSEN

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Compare
SKU: 71805-71810-71820-71830-71835 Chuyên mục:

5 Ton
Non-sparking
Explosion proof
Corrosion resistant
Wear resistant
Aluminium-Bronze (Non-Ferrous-Alloy)
Packed by wooden case

Size

71805, 71810, 71820, 71830, 71835