MŨI KHOAN BÊ TÔNG X-tip ( CÔNG NGHIỆP )

Qty:
Compare
SKU: N/A Chuyên mục:
Đơn vị tính

100, 200, 25, 50

Size

10x160mm, 10x210mm, 10x260mm, 10x310mm, 10x450mm, 12x160mm, 12x210mm, 12x260mm, 12x310mm, 12x450mm, 14x160mm, 14x210mm, 14x260mm, 14x310mm, 14x450mm, 16x160mm, 16x210mm, 16x260mm, 16x310mm, 16x450mm, 18x260mm, 18x310mm, 18x450mm, 20x450mm, 22x450mm, 25x450mm, 6X110mm, 6x160mm, 6x210mm, 8x110mm, 8x160mm, 8x210mm, 8x260mm