MŨI KHOAN BÊ TÔNG KHÔNG GÀI

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Compare
SKU: N/A Chuyên mục:
Đơn vị tính

100/400, 20/60, 20/80, 40/160, 40/240, 40/320, 80/320

Size

10.0 x 120, 11.0 x 150, 12.0 x 150, 13.0 x 150, 14.0 x 150, 15.0 x 150, 16.0 x 150, 18.0 x 160, 19.0 x 160, 20.0 x 160, 22.0 x 160, 24.0 x 160, 25.0 x 160, 3.0 X 60mm, 4.0 x 75, 4.5 x 75, 5.0 x 85, 5.5 x 100, 6.0 x 100, 6.5 x 100, 7.0 x 100, 8.0 x 120, 8.5 x 120, 9.0 x 120