MỎ LẾT RĂNG

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Compare
SKU: 10211-10212-10213-10214-10215-10216-10217-10231 Chuyên mục:

– Thép chất lượng cao

Đơn vị tính

1/4, 1/6, 2/6, 4/16, 4/8, 6/24, 6/36

Size

150mm, 8'', 200mm, 8'', 250mm, 10'', 300mm, 12'', 350mm,14'', 450mm,18'', 600mm,24'', 900mm, 36''