LƯỠI CƯA LỘNG SẮT T118B

Compare
SKU: 76812 Chuyên mục:

T118B metal
Material: HSS 75mm
12TPI

Đơn vị tính

20/200