KHOAN SẮT HSS

1,500 85,500 

Xóa
Qty:
Compare
SKU: 75000-75001-75002-75003-75004-75005-75006-75007-75008-75009-75010-75011-75012-75013-75014-75015-75016-75017-75018-75019-75020-75021-75022-75023-75024-75025-75026-75027 Chuyên mục:
Đơn vị tính

/100, /200, /2000, /300, /500, /8000, 100/1000, 200/4000, 25/300, 25/500

Size

1.0mm, 1.5mm, 10.0mm, 10.5mm, 11.0mm, 11.5mm, 12.0mm, 12.5mm, 13.0mm, 14.0mm, 15.0mm, 16.0mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.2mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6.0mm, 6.5mm, 7.0mm, 7.5mm, 8.0mm, 8.5mm, 9.0mm, 9.5mm