KHOAN SẮT HSS

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Compare
SKU: 75000-75001-75002-75003-75004-75005-75006-75007-75008-75009-75010-75011-75012-75013-75014-75015-75016-75017-75018-75019-75020-75021-75022-75023-75024-75025-75026-75027 Chuyên mục:
Đơn vị tính

/100, /200, /2000, /300, /500, /8000, 100/1000, 200/4000, 25/300, 25/500

Size

1.0mm, 1.5mm, 10.0mm, 10.5mm, 11.0mm, 11.5mm, 12.0mm, 12.5mm, 13.0mm, 14.0mm, 15.0mm, 16.0mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.2mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6.0mm, 6.5mm, 7.0mm, 7.5mm, 8.0mm, 8.5mm, 9.0mm, 9.5mm