KHOAN SẮT HSS CO5% (CÔNG NGHIỆP)

7,500 486,000 

Xóa
Qty:
Compare
SKU: N/A Chuyên mục:
Đơn vị tính

1/160, 1/40, 1/60, 1/80, 30

Size

1.0mm, 1.5mm, 10.0mm, 10.5mm, 11.5mm, 11mm, 12.0mm, 12.5mm, 13.0mm, 14.0mm, 15.0mm, 16.0mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.2mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.2mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6.0mm, 6.5mm, 7.0mm, 7.5mm, 8.0mm, 8.5mm, 9.0mm, 9.5mm