KHOAN SẮT HSS CO5% (CÔNG NGHIỆP)

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Compare
SKU: N/A Chuyên mục:
Đơn vị tính

1/160, 1/40, 1/60, 1/80, 30

Size

1.0mm, 1.5mm, 10.0mm, 10.5mm, 11.5mm, 11mm, 12.0mm, 12.5mm, 13.0mm, 14.0mm, 15.0mm, 16.0mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.2mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.2mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6.0mm, 6.5mm, 7.0mm, 7.5mm, 8.0mm, 8.5mm, 9.0mm, 9.5mm