KHOAN BÊ TÔNG (CÔNG NGHIỆP)

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Compare
SKU: N/A Chuyên mục:
Đơn vị tính

/120, 10/40, 10/60, 10/80, 20/120, 20/160, 30/240, 40/240, 40/320, 50/400

Size

10X110mm, 10x160mm, 10x210mm, 10x310mm, 11x310mm, 12X110mm, 12x160mm, 12x210mm, 12x310mm, 14x160mm, 14x210mm, 14x310mm, 16x210mm, 16x310mm, 18x310mm, 20x310mm, 5X110mm, 5X160mm, 6,5*110mm, 6X110mm, 6x160mm, 6x210mm, 8x110mm, 8x160mm, 8x210mm, 8x310mm