KÈM PHE BỘ 4 ĐẦU

Compare
SKU: 10100 Chuyên mục:

‘- Thép chất lượng cao
– Xử lý đen bề mặt

Đơn vị tính

Jun-48

Size

6 inch, 160 mm