HỘP DÂY RÚT 1.200 cộng

Compare
SKU: 50140 Chuyên mục:

1.200 cộng:
2.5*100mm White 300pcs
2.5*100mm Black 200pcs
2.5*100mm Yellow 100pcs
2.5*100mm Blue 100pcs
3.5*200mm White 400pcs
4.6*300mm White 100pcs

Đơn vị tính

12