ĐỘI CÁ SẤU 2 TẤN

Compare
SKU: 65462 Chuyên mục:

Capacity: 2 Tons
Min height: 135 mm
Max height: 330 mm
Net weight: 8.5kgs

Đơn vị tính

01-Jan