ĐÈN TRANG TRÍ KIM LONG

Lamp holder: E14x14
Lamp size: Ø60x80cm
162 hạt

Compare