ĐÈN SOI 7 LED TRẮNG

Compare
SKU: 60011 Chuyên mục:

1LED→3LED→7LED
Brightness: 25Lumens
Range: 10M
Use:3xAAA

Đơn vị tính

Oct-60