Chuông điện, 9.5W, 50Hz, 82dB-Panasonic -EBG888

Compare

• Chuông điện
• Công suất định mức 9.5W
• Điện áp định mức 220VAC
• Màu sắc Đen

color

trắng