CHÌA KHÓA VÒNG TĂNG ĐƯA CÁCH ĐIỆN TOLSEN V42713

Compare
SKU: V42713 Chuyên mục:

13mm
Manufactured according to EN60900
Chrome vanadium material body, entirely hardened and tempered;
72 teeth, 5° working angle
Packed by plastic bag with paper hanger

Đơn vị tính

48