CHÌA KHÓA MIỆNG KHÔNG PHÁT RA TIA LỬA ĐIỆN TOLSEN

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Compare
SKU: 70324-70325-70326-70327-70328-70329-70330-70331-70332-70333-70334-70335-70336-70337-70338-70339 Chuyên mục:

24mm
Length: 150mm
Al-Cu: 220g
In accordance to DIN 133
With impact area
For heavy duty applications
Non-sparking
Explosion proof
Corrosion resistant
Wear resistant
Aluminium-Bronze (Non-Ferrous-Alloy)
Packed by color box

Size

70324, 70325, 70326, 70327, 70328, 70329, 70330, 70331, 70332, 70333, 70334, 70335, 70336, 70337, 70338, 70339