CẦN TÍP TỰ ĐỘNG (CÔNG NGHIỆP)

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Compare
SKU: 15118-15119-15120 Chuyên mục:
Đơn vị tính

30, 5/20

Size

1/2", 1/4", 3/8"