BỌC 10 MŨI KHOAN SẮT HSS VÀNG – ĐEN

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Compare
SKU: 75105-75106-75107-75108-75109-75110-75111-75112-75113-75114-75115-75116-75117-75118-75119-75120-75121-75122-75123-75124-75125-75126-75127-75128-75129-75130-75131-75132-75133 Chuyên mục:
Đơn vị tính

16, 24, 40

Size

1.0mm, 1.5mm, 10.0mm, 10.5mm, 11.5mm, 11mm, 12.0mm, 12.5mm, 13.0mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.2mm, 3.5mm, 3.8mm, 4.0mm, 4.2mm, 4.5mm, 4.8mm, 5.0mm, 5.5mm, 6.0mm, 6.5mm, 7.0mm, 7.5mm, 8.0mm, 8.5mm, 9.0mm, 9.5mm