BỘ VÍT TÍP 41 MÓN

Compare
SKU: 20036 Chuyên mục:

1Pc quick change T-handle
1Pc 25mm Cr-v adaptor
1Pc 140mm extention bar
6Pcs sockets:5,6,7,8,10,12mm
32Pcs 25mm Cr-v bits:
SL:3,4,5,6,7mm
PH:2XPH0,2XPH1,3XPH2,2XPH3
PZ:PZ0,PZ1,PZ2,PZ3
HEX:2,3,4,5,6mm
TX:T8,T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40

Đơn vị tính

May-20