BỘ 5 ĐẦU VÍT

Compare
SKU: 20285 Chuyên mục:

SL3.0-4.0-4.5-5.5-
6.5x25mm
Thép công nghiệp S2

Đơn vị tính

/160