BỘ 4 DÂY TĂNG ĐƠ CHẰNG HÀNG 5M

Compare
SKU: 62254 Chuyên mục:

25mm*5m
Lashing capacity: 225kgs
Breaking strength: 450kgs

Đơn vị tính

01-Jun