BỘ 36 LỤC GIÁC HỆ MET – INCH

Compare
SKU: 20094 Chuyên mục:

Thép :Cr-v
LONG: 1/16″-5/64″-3/32″-1/8″-9/64″-5/32″-3/16″-1/4”-5/16″
SHORT: 0.05″-1/16″-5/64″-3/32″-7/64″-1/8″-5/32″-3/16″-7/32″
LONG: 1.5-2-2.5-3-4-4.5-5-6-8mm
SHORT:1.27-1.5-2-2.5-3-3.5-4-5-5.5mm

Đơn vị tính

20