BỘ 2 DÂY TĂNG ĐƠ CHẰNG HÀNG 5M

Compare
SKU: 62252 Chuyên mục:

25mm*5m
Tiêu chuẩn GS
Công Suất : 225kg
Giới hạn tối đa: 450kg
BỘ 2 DÂY

Đơn vị tính

06-Dec