BỘ 2 CON ĐỘI ĐỨNG 2 TẤN

Compare
SKU: 65482 Chuyên mục:

Capacity: 2 Tons
Min height: 278 mm
Max height: 420 mm
Net weight: 5.1kgs

 

Đơn vị tính

01-Apr