BỘ 15 CÂY KHOAN SẮT HSS M2

Compare
SKU: 75100 Chuyên mục:

HSS/M2, ASME B.94.11M
Size: 1/16”-1/16″-5/64“-3/32”-3/32″-7/64“-1/8”-1/8″-9/64“-5/32”-3/16“-7/32”-1/4“-5/16”-3/8“
135°Split point

Đơn vị tính

25