BỘ 13 LỤC GIÁ ĐẦU BI HỆ INCH

Compare
SKU: 20090 Chuyên mục:

Thép: Cr-v
Size: 0.05“-1/16”-5/64“-3/32”-7/64“-1/8”-9/64“-5/32”-3/16“-7/32”-1/4“-5/16”-3/8“

Đơn vị tính

36