BĂNG KEO VẢI DUCT TAPE – SIÊU DÍNH 25m

Compare
SKU: 50281 Chuyên mục:

Chất lượng tương đương 3M,
48mm*25m / 1.88″ * 27.3 yards

Đơn vị tính

Jan-36